Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
4889/4922

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (84462) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (63685) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (59399) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (34801) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (37912) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (29829) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (27483) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (34943) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (25260) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (25267) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (24792) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (21673) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (22439) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (24777) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (21569) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (19861) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (22394) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (17559) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (16467) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (19810) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (16124) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (18780) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (15304) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (24098) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (16162) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (16394) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (15476) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (15462) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (12257) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (11994) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (11953) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (9539) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (10820) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (12544) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (12285) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (10763) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (7701) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (8175) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (6457) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (7200) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (11374) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (8292) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (5471) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (5243) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (5237) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (4474) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (6052) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (2897) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (632) Yargıtay Başkanlar Kurulu (9) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (5)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/16120 K. 2016/21040 T. 10.10.2016

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ İcra Takibinin Asıl Borçlu (Lehine İpotek Verilen) Aleyhine Açılmasının Asıl Olduğu - Asıl Takip Sonunda Üçüncü Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğu Takdirde O Kişi Hakkında da Takip Yapılması Gerektiği - İpotek Veren Üçüncü Kişi İle Asıl Borçlu Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Lehine İpotek Verilen C. Yapı ... Ltd. Şti'nin Kefaletinden Doğan Borçları da İpoteğin Teminatı Kapsamında Olduğundan Y. Akaryakıt ... Ltd. Şti'nin Kredi Borçları Sebebiyle Bu Borçlu İle Birlikte Malikler ve C. Yapı ... Ltd. Şti Aleyhine, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmasının Yasaya Uygun Olduğu
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE ASIL BORÇLU ARASINDA ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU İcra Takibinin Asıl Borçlu (Lehine İpotek Verilen) Aleyhine Açılmasının Asıl Olduğu - Asıl Takip Sonunda Üçüncü Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğu Takdirde O Kişi Hakkında da Takip Yapılması Gerektiği - Lehine İpotek Verilen C. Yapı ... Ltd. Şti'nin Kefaletinden Doğan Borçları da İpoteğin Teminatı Kapsamında Olduğundan Y. Akaryakıt ... Ltd. Şti'nin Kredi Borçları Sebebiyle Bu Borçlu İle Birlikte Malikler ve C. Yapı ... Ltd. Şti Aleyhine, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmasının Yasaya Uygun Olduğu
İcra takibinin asıl borçlu (lehine ipotek verilen) aleyhine açılması asıldır. Asıl takip sonunda üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğu takdirde o kişi hakkında da takip yapılması gerekir. Şu hale göre ipotek veren 3. kişi il...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2016/7679 K. 2016/7529 T. 27.09.2016

İPOTEK SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL KEFİLİN SORUMLULUĞU İpotek Sözleşmesinde Borçlunun Tesis Edilen İpoteğe İlaveten, İpotek Tutarı Kadar Müteselsil Kefil Sıfatıyla da Ayrıca Sorumlu Olmayı Kabul Ettiği - İtiraz Edenin Hem Kefil, Hem İpotek Veren Üçüncü Kişi, Hem de Müteselsil Kefil Sıfatıyla Sorumluluğunun Bulunduğu - Alacaklının Borçluyu Takip Etmeden veya Taşınmaz Rehnini Paraya Çevirmeden Müteselsil Kefili Takip Edebileceği
Tapuda düzenlenen ipotek sözleşmesinde borçlunun "tesis edilen ipoteğe ilaveten, ipotek tutarı kadar müteselsil kefil sıfatıyla da ayrıca sorumlu olmayı kabul ve taahhüt ettiği"nin yazılı olduğu, itiraz edenin hem kefil, hem ipotek veren üçüncü kişi,...

Yargıtay Başkanlar Kurulu E. K. 2016/263 T. 26.07.2016

YARGITAY DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜŞÜMÜ
23.07.2016 tarihli ve 29779-2. mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’na eklenen geçici 15. maddesi uyarınca, Dairele...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9331 K. 2016/7671 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, taşıma sözleşmesimden kaynaklı tazminat istemine ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9386 K. 2016/7669 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, aile hukukuna ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12.02.2016 gün ve 2016/1 sayılı İşböl...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9398 K. 2016/7675 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, ölüm ve cismani zarar nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9433 K. 2016/7667 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro tespitine itiraz isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9443 K. 2016/7663 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, vesayet hukukuna ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12.02.2016 gün ve 2016/1 sayılı İş...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9453 K. 2016/7679 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro tespitine itiraz isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9454 K. 2016/7681 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro tespitine itiraz isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 94356 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor