Lütfen bekleyiniz...

Paket

Anayasa ve İdare Mevzuatı (249) İş Hukuku Mevzuatı (221) Medeni Kanun Mevzuatı (186) Ceza Kanunu Mevzuatı (143) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (139) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (86) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (85) Ticaret Mevzuatı (65) Gelir Vergisi Mevzuatı (64) Amme Alacakları Mevzuatı (48) Avrupa Birliği Mevzuatı (46) Borçlar Kanunu Mevzuatı (32) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (32) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (32) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (30) Tüketici Mevzuatı (26) Banka ve Finans Mevzuatı (25) Avukatlık Mevzuatı (21) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (21) Basın Mevzuatı (15) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (14) Trafik Mevzuatı (13) Devlet Memurları Mevzuatı (12) Kamulaştırma Mevzuatı (10) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (10) Belediye Mevzuatı (9) Harçlar Mevzuatı (8) Kooperatifler Mevzuatı (8) Bilişim Mevzuatı (7) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (7) Rekabetin Korunması Mevzuatı (7) Sağlık Mevzuatı (7) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (7) Sigortacılık Mevzuatı (7) Tahkim Mevzuatı (7) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (7) Yükseköğretim Mevzuatı (7) İmar Mevzuatı (6) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (6) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (6) Gider Vergisi Mevzuatı (5) İhale Mevzuatı (5) Kambiyo Mevzuatı (5) Serbest Bölgeler Mevzuatı (5) Sermaye Piyasası Mevzuatı (5) Turizm Mevzuatı (5) Damga Vergisi Mevzuatı (4) Enerji Mevzuatı (4) Teşvik Mevzuatı (4) Çevre Mevzuatı (3) Emlak Vergisi Mevzuatı (3) Gümrük Mevzuatı (3) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (3) Dernekler Mevzuatı (2) Kira Hukuku Mevzuatı (2) Mali Müşavirlik Mevzuatı (2) Belediye Gelirleri Mevzuatı (1) Doğal Afetler Mevzuatı (1) İmalat Mevzuatı (1) Vakıflar Mevzuatı (1)

“Avrupa Anonim Ortaklığında Sermaye Artırımı” “6102 Sayılı TTK Hükümleri İle Karşılaştırmalı Olarak”

Makale
“Avrupa Anonim Ortaklığında Sermaye Artırımı” “6102 Sayılı TTK Hükümleri İle Karşılaştırmalı Olarak” Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Leylan Demirağ AKTAŞ Yayın Tarihi: 01.08.2015 Yayın Adı: Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 14 [H...

6102 Sayılı TTK’nın Kamuyu Aydınlatmaya Dönük Düzenlemeleri

Makale
6102 Sayılı TTK’nın Kamuyu Aydınlatmaya Dönük Düzenlemeleri Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Sermaye Piyasası Hukuku Yazar Adı: Yavuz AKBULAK Yayın Tarihi: 01.05.2015 Yayın Adı: Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 13 6102 Sayılı TTK...

2014 Takvim Yılında Elde Edilen Kazanç ve İratların Toplanması ve Beyan Esası

Makale
2014 Takvim Yılında Elde Edilen Kazanç ve İratların Toplanması ve Beyan Esası Kategori: Gelir Vergisi Hukuku Kategori: Vergi Usul Hukuku Yazar Adı: Mustafa ARIĞ Yayın Tarihi: 01.04.2015 Yayın Adı: Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 124 [H]2014 T...

Afganistan'da Hukuk, Çoğulculuk: Alternatif Uyuşmazlik Çözüm Yöntemlerinin Bir İncelemesi

Makale
Afganistan'da Hukuk, Çoğulculuk: Alternatif Uyuşmazlik Çözüm Yöntemlerinin Bir İncelemesi Kategori      : Uluslararası Ticaret Yazar Adı    : Mazhar BANGASH Yayın Tarihi: 01.01.2015 Yayın Adı    : Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Ya...

Alan Adı İhlallerine İlişkin Wipo Kararı

Makale
Alan Adı İhlallerine İlişkin Wipo Kararı Kategori: Marka Hukuku Yazar Adı: Çağla AKAT Yayın Tarihi: 01.09.2014 Yayın Adı: Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi Yayın Sayısı: 39 [H]Alan Adı Ihlallerıne Ilışkın Wıpo Kararı* (Wıpo Desıcıon Concernıng To ...

Kamu Malları Teorisinin Değişimi

Makale
Kamu Malları Teorisinin Değişimi   Kategori: İdare Hukuku Kategori: Kamu Hukuku Kategori: Anayasa Hukuku Kategori: Özelleştirme Hukuku Yazar Adı: Nur Karan Yayın Tarihi: Nisan 2010 Yayın Adı: Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Cilt II, Beta   2...

Tüketici Kredilerinde, Kredinin Verilmesi İçin Getirilen Sigorta Yaptırma Koşulunun Yabancı Uygulama ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Kısa Bir Değerlendirmesi

Makale
Tüketici Kredilerinde, Kredinin Verilmesi İçin Getirilen Sigorta Yaptırma Koşulunun Yabancı Uygulama ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Kısa Bir Değerlendirmesi   Kategori: Bankacılık Hukuku Kategori: Sigorta Hukuku Kategori: Karşılaştırmalı Hukuk Y...

Cinsel Saldırı Suçunun 765 ve 5237 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi

Makale
Cinsel Saldırı Suçunun 765 ve 5237 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi Kategori: Ceza Hukuku Yazar Adı: Nurullah Tekin Yayın Tarihi: 01.12.2009 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 84 Cinsel Saldırı Suçunun 765 ve 5237 Sayılı Kanunla...

Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Doğan Zararın Tazminine İlişkin Ticaret Kanunu Tasarısı Maddelerinin İncelenmesi

Makale
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Doğan Zararın Tazminine İlişkin Ticaret Kanunu Tasarısı Maddelerinin İncelenmesi Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Zeynep Kandemir Yayın Tarihi: 01.12.2009 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergi...

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Ses Markası Hakkındaki 7 Nisan 2009 Tarihli Kararı (Bge 135 III 359)

Makale
İsviçre Federal Mahkemesi’nin Ses Markası Hakkındaki 7 Nisan 2009 Tarihli Kararı (Bge 135 III 359) Kategori: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kategori: Marka Hukuku Çeviren: Halit Aker Yayın Tarihi: 01.12.2009 Yayın Adı: Legal Fikri ve Sınai Hakla...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 106 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor