Lütfen bekleyiniz...

Paket

Anayasa ve İdare Mevzuatı (257) İş Hukuku Mevzuatı (221) Medeni Kanun Mevzuatı (191) Ceza Kanunu Mevzuatı (149) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (147) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (115) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (111) Ticaret Mevzuatı (101) Gelir Vergisi Mevzuatı (76) Amme Alacakları Mevzuatı (54) Avrupa Birliği Mevzuatı (46) Borçlar Kanunu Mevzuatı (43) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (41) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (40) Banka ve Finans Mevzuatı (33) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (33) Tüketici Mevzuatı (29) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (26) Avukatlık Mevzuatı (23) Tahkim Mevzuatı (19) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (18) Basın Mevzuatı (17) Devlet Memurları Mevzuatı (13) Trafik Mevzuatı (13) Bilişim Mevzuatı (11) Harçlar Mevzuatı (10) Kamulaştırma Mevzuatı (10) Sermaye Piyasası Mevzuatı (10) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (10) Yükseköğretim Mevzuatı (10) Belediye Mevzuatı (9) Kooperatifler Mevzuatı (8) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (8) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (7) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (7) Rekabetin Korunması Mevzuatı (7) Sağlık Mevzuatı (7) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (7) Sigortacılık Mevzuatı (7) İhale Mevzuatı (6) İmar Mevzuatı (6) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (6) Gider Vergisi Mevzuatı (5) Kambiyo Mevzuatı (5) Serbest Bölgeler Mevzuatı (5) Teşvik Mevzuatı (5) Turizm Mevzuatı (5) Damga Vergisi Mevzuatı (4) Emlak Vergisi Mevzuatı (4) Enerji Mevzuatı (4) Gümrük Mevzuatı (4) Çevre Mevzuatı (3) Mali Müşavirlik Mevzuatı (3) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (3) Dernekler Mevzuatı (2) İmalat Mevzuatı (2) Kira Hukuku Mevzuatı (2) Belediye Gelirleri Mevzuatı (1) Doğal Afetler Mevzuatı (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (1) Vakıflar Mevzuatı (1)

Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Sigortacıya Doğrudan Başvuru Hakkını Kısıtlayan veya Ortadan Kaldıran Yabancı Yasaların Türk Mahkemelerince Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu

Makale
Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Sigortacıya Doğrudan Başvuru Hakkını Kısıtlayan veya Ortadan Kaldıran Yabancı Yasaların Türk Mahkemelerince Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu Kategori           : Ticaret Hukuku Yazar Adı         : Nuray EKŞİ Y...

FIDIC Tahkiminden Kaynaklanan Sorunlar

Makale
FIDIC Tahkiminden Kaynaklanan Sorunlar Kategori           : Tahkim Hukuku Yazar Adı         : Nuray EKŞİ Yayın Tarihi      : 01.01.2015 Yayın Adı         : Uluslararası Ticaret Ve Tahkim HukukDergisi Yayın  Sayısı    : 1 Cilt Sayısı        : 4 ...

Markanın Miras Yolu İle Devri

MakaleAyşe Gülderen GÜLOĞLUFikri ve Sınaî Haklar Dergisi
Markanın Miras Yolu İle Devri Kategori: Marka  Hukuku Kategori: Medeni Hukuk Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Yazar Adı: Ayşe Gülderen GÜLOĞLU Yayın Tarihi: 01.09.2014 Yayın Adı: Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi Yayın Sayısı: 39 Cilt Sayısı: 10 [H]...

Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri

MakaleBaşak Baysalİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
CAYMA HAKKININ SÖZLEŞME HUKUKUNDAKİ YERİ * (THE RIGHT OF WITHDRAWAL IN CONTRACT LAW) Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Başak Baysal ** ÖZ Cayma hakkının tüketici hukukundaki yerinin belirlenmesi, genel an- lamda sözleşme hukukundaki yerinin belirlenme...

Vakıf Tüzel Kişiliği Bakımından Tescilin İyileştirici Etkisi Ve Mk M. 103/ıı Hükmünün İşlevi

MakaleBarış Demirsatanİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VE MK M. 103/II HÜKMÜNÜN İŞLEVİ * (THE CURATIVE EFFECT OF INSCRIPTION AND THE FUNCTION OF ARTICLE 103/II OF THE TURKISH CIVIL CODE WITH REGARDS TO LEGAL ENTITY OF FOUNDATIONS) Araş...

Zarar Sigortalarında Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcunda Temerrüdü

MakaleBarış Demirsatanİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜ * (DEFAULT OF POLICYHOLDER IN PAYMENT OF THE PREMIUMS WITH REGARDS TO THE NON-LIFE INSURANCE) Araş. Gör./Res. Asst. Barış Demirsatan ** ÖZ Bu çalışmada, sigorta ettirenin ...

Türk Sermaye Piyasasında Yeni Piyasa Düzeni Rejimi ve Yeni Rejimin Başarı Koşulları

MakaleEthem SANCAK- Aysel GÜNDOĞDUBanka ve Finans Hukuku Dergisi
Türk Sermaye Piyasasında Yeni Piyasa Düzeni Rejimi ve Yeni Rejimin Başarı Koşulları Kategori: Sermaye Piyasası Hukuku Yazar Adı: Ethem SANCAK- Aysel GÜNDOĞDU Yayın Tarihi: 01.01.2015 Yayın Adı: Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 16 [H...

Alacaklının Temerrüdü Mü Haksız Elatma Mı? Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 31.3.2015 Tarihli Ve E.2015/983 K.2015/1638 Sayılı Kararının İncelenmesi

MakaleTuba Birinci Uzunİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2016, Cilt 74, Sayı 2
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ MÜ HAKSIZ ELATMA MI? Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 31.3.2015 Tarihli ve E.2015/983 K.2015/1638 Sayılı Kararının İncelenmesi* (DEFAULT OF OBLIGEE OR UNWARRANTED INTERFERENCE? The Analysis of the Judgment of the 15th Civil Cham...

Tebliğ Yokluğu

MakaleDerya Belgin Güneşİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2016, Cilt 74, Sayı 1
TEBLİĞ YOKLUĞU Araş. Gör. Derya Belgin Güneş * GİRİŞ Bu çalışmada ilk olarak tebliğ yokluğu kavramı, ardından özellikleri, ileri sürülmesi ve bunun sonuçları ele alınacaktır. Bu konu hakkında makale hazır- lamaya bizi yönelten sebep, tebliğ yo...

Feminist Perspektiften Hukuk

MakaleÜlker Yükselbabaİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2016, Cilt 74, Sayı 1
FEMİNİST PERSPEKTİFTEN HUKUK Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba * Giriş Feminist kuramın çıkışı 18. yüzyıl sonlarına tekabül eder. Feminizm kı- saca “kadınların toplum içindeki rollerini ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin” olarak tanım...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 254 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor