Lütfen bekleyiniz...

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Paket

İş Hukuku Mevzuatı (398) Anayasa ve İdare Mevzuatı (341) Ticaret Mevzuatı (241) Medeni Kanun Mevzuatı (234) Ceza Kanunu Mevzuatı (219) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (197) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (194) Borçlar Kanunu Mevzuatı (160) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (124) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (114) Sağlık Mevzuatı (111) Banka ve Finans Mevzuatı (107) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (102) Gelir Vergisi Mevzuatı (80) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (60) Tahkim Mevzuatı (60) Amme Alacakları Mevzuatı (56) Avrupa Birliği Mevzuatı (47) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (42) Tüketici Mevzuatı (41) Sermaye Piyasası Mevzuatı (33) Trafik Mevzuatı (32) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (27) Avukatlık Mevzuatı (26) Basın Mevzuatı (26) Sigortacılık Mevzuatı (25) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (24) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (20) Devlet Memurları Mevzuatı (19) Bilişim Mevzuatı (17) Yükseköğretim Mevzuatı (14) Belediye Mevzuatı (12) Rekabetin Korunması Mevzuatı (12) Harçlar Mevzuatı (11) Kamulaştırma Mevzuatı (10) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (10) İmar Mevzuatı (9) Kambiyo Mevzuatı (9) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (9) Kooperatifler Mevzuatı (9) İhale Mevzuatı (8) Enerji Mevzuatı (7) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (7) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (6) Turizm Mevzuatı (6) Gider Vergisi Mevzuatı (5) Gümrük Mevzuatı (5) Serbest Bölgeler Mevzuatı (5) Teşvik Mevzuatı (5) Çevre Mevzuatı (4) Damga Vergisi Mevzuatı (4) Emlak Vergisi Mevzuatı (4) İmalat Mevzuatı (3) Mali Müşavirlik Mevzuatı (3) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (3) Dernekler Mevzuatı (2) Kira Hukuku Mevzuatı (2) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (2) Belediye Gelirleri Mevzuatı (1) Doğal Afetler Mevzuatı (1) Gıda Mevzuatı (1) İhracat Mevzuatı (1) Vakıflar Mevzuatı (1)

Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri

MakaleBaşak Baysalİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
CAYMA HAKKININ SÖZLEŞME HUKUKUNDAKİ YERİ * (THE RIGHT OF WITHDRAWAL IN CONTRACT LAW) Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Başak Baysal ** ÖZ Cayma hakkının tüketici hukukundaki yerinin belirlenmesi, genel an- lamda sözleşme hukukundaki yerinin belirlenme...

Vakıf Tüzel Kişiliği Bakımından Tescilin İyileştirici Etkisi Ve Mk M. 103/ıı Hükmünün İşlevi

MakaleBarış Demirsatanİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VE MK M. 103/II HÜKMÜNÜN İŞLEVİ * (THE CURATIVE EFFECT OF INSCRIPTION AND THE FUNCTION OF ARTICLE 103/II OF THE TURKISH CIVIL CODE WITH REGARDS TO LEGAL ENTITY OF FOUNDATIONS) Araş...

Zarar Sigortalarında Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcunda Temerrüdü

MakaleBarış Demirsatanİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜ * (DEFAULT OF POLICYHOLDER IN PAYMENT OF THE PREMIUMS WITH REGARDS TO THE NON-LIFE INSURANCE) Araş. Gör./Res. Asst. Barış Demirsatan ** ÖZ Bu çalışmada, sigorta ettirenin ...

Anayasa Mahkemesi’nin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuza Etkisi: Boşluk Var mı?

MakaleAli PASLILegal Fikri ve Sınai Haklar DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 46
Anayasa Mahkemesi’nin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuza Etkisi: Boşluk Var mı? Kategori: Marka Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Anayasa Hukuku Yazar Adı: Ali PASLI Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayın Adı: Legal Fikri ve Sına...

Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Umuma Açık Mahallerde Kullanımı Bağlamında Uluslararası Hukuk ve AB Hukukunda Temsil ve İletim Kavramları

MakaleGül OKUTAN NILSSONLegal Fikri ve Sınai Haklar DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 46
Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Umuma Açık Mahallerde Kullanımı Bağlamında Uluslararası Hukuk ve AB Hukukunda Temsil ve İletim Kavramları Kategori: Marka Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Gül OKUTAN NILSSON Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayı...

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Fotoğraf ve Photoshop’un Eser Niteliği

MakaleIrmak DUMANLegal Fikri ve Sınai Haklar DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 46
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Fotoğraf ve Photoshop’un Eser Niteliği Kategori: Marka Hukuku Kategori: Patent Hukuku Yazar Adı: Irmak DUMAN Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayın Adı: Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yayın Sayısı: 46 Cilt: ...

Türk Hukukunda İlaç Patenti

MakaleMerve YALÇINKAYALegal Fikri ve Sınai Haklar DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 46
Türk Hukukunda İlaç Patenti Kategori: Marka Hukuku Kategori: Patent Hukuku Yazar Adı: Merve YALÇINKAYA Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayın Adı: Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yayın Sayısı: 46 Cilt: 12 TÜRK HUKUKUNDA İLAÇ PATENTİ (DRUG PATENT...

10 Ocak 2015 Tarihinde Kabul Edilen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Işığında Reklamlarda Yeni Dönem

MakaleSoner KENAROĞLULegal Fikri ve Sınai Haklar DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 46
10 Ocak 2015 Tarihinde Kabul Edilen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Işığında Reklamlarda Yeni Dönem Kategori: Marka Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Yasemin KENAROĞLU Yazar Adı: Soner KENAROĞLU Yayın Tarihi: 01.1...

Usûl İşlemlerinde Sakatlıklar ve Bunların Düzeltilmesi

MakaleNur BOLAYIRLegal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 34
Usûl İşlemlerinde Sakatlıklar ve Bunların Düzeltilmesi Kategori: Medeni Usul Hukuku Yazar Adı: Nur BOLAYIR Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayın Adı: Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 34 Cilt: 12 Usûl İşlemlerinde Sakatlıkl...

Medeni Usul Hukukunda İstinaf İle Karşılaştırmalı Olarak İdari Yargılama Hukukunda İstinaf

MakaleMehmet Akif BARDAKÇILegal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 34
Medeni Usul Hukukunda İstinaf İle Karşılaştırmalı Olarak İdari Yargılama Hukukunda İstinaf Kategori: Medeni Usul Hukuku Kategori: İdari Yargılama Hukuku Yazar Adı: Mehmet Akif BARDAKÇI Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayın Adı: Legal Medeni Usul ve İcr...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 308 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor