Lütfen bekleyiniz...

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (578) Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (54) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (240) Ankara Barosu Dergisi (547) Ankara Law Review (77) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1.800) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2.346) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (784) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (32) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (20) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (15) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (17) Cankaya University Journal of Law (37) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (90) Çalışma İlişkileri Dergisi (98) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (196) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (10) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (227) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (388) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (166) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (182) Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi (6) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1.309) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (110) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (41) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (58) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (628) Gaziantep University Journal of Social Sciences (632) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (139) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi (6) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (12) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (66) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (115) International Journal of Legal Progress (18) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (225) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (272) İstanbul İktisat Dergisi (1.090) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (1.363) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (398) Journal of Economy Culture and Society (501) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (12) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (219) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (101) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (215) Legal Hukuk Dergisi (786) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (384) Legal Mali Hukuk Dergisi (381) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (143) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (56) Mali Hukuk Dergisi (1) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (531) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (410) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (91) Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (2) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (686) Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi (12) Mülkiye Dergisi (1.070) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (91) Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Cilt II, Beta (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (56) Sosyal Bilimler Dergisi (127) Sosyal Çalışma Dergisi (16) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (559) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (808) Tıp Hukuku Dergisi (98) Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi (11) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (66) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (40) Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi (9)

Yazar

Tarih

Yıl

Paket

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.590) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (784) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (759) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (745) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (636) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (618) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (439) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (407) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (400) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (364) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (341) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (332) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (269) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (266) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (206) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (203) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (169) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (167) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (160) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (129) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (128) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (105) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (100) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (96) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (90) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (80) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (78) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (77) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (74) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (62) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (56) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (54) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (44) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (39) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (33) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (27) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (26) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (23) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı

MakalePınar ÖZER, Feride Gülsüm GÜMÜŞSOYOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
1 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 1-16 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 1-16 Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı ...

Türkiye’de Petrol Fiyatlarından Enflasyona Asimetrik Ve Doğrusal Olmayan Geçişkenlik

MakaleErkan ÖZATAOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
17 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 17-32 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 17-32 Türkiye’de Petrol Fiyatlarından Enflasyona Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Geçişkenlik ...

2008 Dünya Ekonomik Krizinin G20 Ülkeleri Ekonomik Performanslarına Etkisinin Ahp Ve Vıkor Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

MakaleMustafa SOBAOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
33 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 33-52 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 33-52 2008 Dünya Ekonomik Krizinin G20 Ülkeleri Ekonomik Performanslarına Etkisinin AHP ve VIKOR Yöntemleriyle ...

Seçilmiş İslam Ülkeleri İçin Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliği Üzerine Bir Çalışma

MakaleMercan HATİPOĞLUOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
53 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 53-62 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 53-62 Seçilmiş İslam Ülkeleri İçin Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliği Üzerine Bir Çalışma ...

İlk Evlilik Süresini Etkileyen Faktörlerin Yaşam Analizi: Türkiye Örneği

MakaleAnıl ERALP, Aliye ATAY KAYIŞOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
63 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 63-76 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 63-76 İlk Evlilik Süresini Etkileyen Faktörlerin Yaşam Analizi: Türkiye Örneği Şahika GÖK...

Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma

MakaleTuğba KILIÇEROptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
77 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 77-92 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 77-92 Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma 1 ...

Hisse Senedi Getirilerinin Marka Değeri Duyurularına Tepkisi

MakaleBahadır ERGÜNOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
93 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 93-108 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 93-108 Hisse Senedi Getirilerinin Marka Değeri Duyurularına Tepkisi Bahadır ERGÜN * ÖZ ...

Vergi Denetim Algısına Sahip Vergi Mükelleflerinin Vergi Adaleti Ve Vergi Affı Uygulamalarına Bakışı

MakaleTuğba AKYÜZ DALKIRANOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
109 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 109-132 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 109-132 Vergi Denetim Algısına Sahip Vergi Mükelleflerinin Vergi Adaleti ve Vergi Affı Uygulamalarına Bakışı...

Ekonomik Kalkınmada Birleştirici Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme

MakaleÜmit İZMENOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
133 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 133-152 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 133-152 Ekonomik Kalkınmada Birleştirici Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme Ümit İZM...

Ticari Dışa Açıklığın Bölgesel İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

MakaleEsin KILIÇOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
153 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 153-170 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 153-170 Ticari Dışa Açıklığın Bölgesel İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği 1 ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2188 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor