Lütfen bekleyiniz...

Literatür

Yazar

Tarih

Paket

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (23) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

İcra ve İflâs Kanunu’na 7327 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
İcra ve İflâs Kanunu’na 7327 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 21.06.2021 / 1. Düzenlemenin Genel Gerekçesi Bilindiği üzere, 7327 sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı...
İcra İflas İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri Konkordato Kesin Mühlet Rehinli Alacaklılar İşçi Alacakları Banka Alacaklı Borçlu Tasfiye İhale

Türk Hukukunda Devre Mülk Sözleşmeleri

Legal BlogAv. Murat Tezcan, Stj. Av. Nagehan KoçerYıl 2021
Türk Hukukunda Devre Mülk Sözleşmeleri Yazar Adı: Av. Murat Tezcan Yazar Adı: Stj. Av. Nagehan Koçer Yayın Tarihi: 18.06.2021 / I. GİRİŞ Kat Mülkiyeti Kanunu’na 3227 sayılı Kanun ile 8.Bölüm olarak eklenen ve Kanunun 57. ile 65.maddesinde düzenlenen ...
Devre Mülk Sözleşmesi Devre Tatil Sözleşmesi Mülkiyet Taşınmaz Gayrimenkul Tapu Kat Mülkiyeti Sözleşme Mesken Yapı Tatil İrtifak Hakkı Tüketicinin Korunması

Ücret Bordrosunda Sembolik Olarak Gösterilen Fazla Çalışma Ödemeleri Dışlanabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
Ücret Bordrosunda Sembolik Olarak Gösterilen Fazla Çalışma Ödemeleri Dışlanabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 17.06.2021 / Uygulamada işverenlerce işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yaptırılabilmekt...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi Ücret Bordro Maaş Fazla Çalışma Süresi Fazla Çalışma Ödemeleri Fazla Mesai Sembolik Ödemeler Normal Çalışma Süresi

Bir Dönem Kısmi Süreli Bir Dönem de Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmalıdır?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
Bir Dönem Kısmi Süreli Bir Dönem de Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmalıdır? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 14.06.2021 / Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ve salg...
İşçi İşveren İş Akdi İş Sözleşmesi Çalışma Süresi Belirli Süreli İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Tazminat Kıdem Tazminatı Tam Süreli İş Sözleşmesi Kısmi Süreli Çalışma

Hakim ve Savcılar Kurulu’nun Yedi Üyesinin TBMM Tarafından Seçilmesi (2021)

Legal BlogProf. Dr. İbrahim Ö. KaboğluYıl 2021
Hakim ve Savcılar Kurulu’nun Yedi Üyesinin TBMM Tarafından Seçilmesi (2021) Yazar Adı: Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu Yayın Tarihi: 11.06.2021 / GİRİŞ: GÜNCEL ANAYASAL VE SİYASAL DÜZEN VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE Mutlak monarşiden meşruti monarşiye, meşruti mo...
Anayasa Devlet TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi HSK Hakim Savcı Hakim ve Savcılar Kurulu Seçim HSK Üyelerinin Seçimi Başkan Hükümet Yürütme Meclis AYM Anayasa Mahkemesi Kararları

İş Kazası ve Meslek Hastalılarına Karşı İşçiye Kaza Sigortası Yaptıran İşveren Tazminat Borcundan Kurtulabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İş Kazası ve Meslek Hastalılarına Karşı İşçiye Kaza Sigortası Yaptıran İşveren Tazminat Borcundan Kurtulabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 03.06.2021 / Dünyada teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte tehlike arz eden işletmelerin s...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi İş Kazası Meslek Hastalığı Kaza Sigortası Sigorta Tazminat İşverenin Tazminat Sorumluluğu Kaza Nedeniyle Tazminat

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 27.05.2021 / Sorumsuzluk anlaşması öğretide, “Gelecekte doğması muhtemel bir borcu ortadan kaldı...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenin Sorumluluğu Sağlık Güvenlik Sorumsuzluk Anlaşması

İdari Bir Kararla Kapatılan İşyeri Çalışanları Haklı Fesih Yaparak Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İdari Bir Kararla Kapatılan İşyeri Çalışanları Haklı Fesih Yaparak Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 20.05.2021 / Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgın sürecinde, hastalığın etkisini azaltılmak...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi Covid 19 Coronavirus Korona Virüs İdari Kararla Kapatılan İşyerleri İşyerinin İdari Kararla Kapatılması Korona Tedbirleri İle İşyeri Kapatma Haklı Fesih Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi Kötüniyet Tazminatından Yararlanabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi Kötüniyet Tazminatından Yararlanabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 17.05.2021 / İş sözleşmesinin taraflı olan işçi ve işverenden haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürü...
İşçi İşveren İş İlişkisi İş Sözleşmesi İş Akdi Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kötüniyet Tazminatı Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İş Güvencesi

Uzaktan Çalışma, Çalışanı Hangi Yönlerden Olumsuz Biçimde Etkileyebilir?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
Uzaktan Çalışma, Çalışanı Hangi Yönlerden Olumsuz Biçimde Etkileyebilir? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 17.05.2021 Uzaktan (tele-evde) çalışma uygulama­ları çalışanlar ve işverenlere, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle birlik...
İşçi Çalışan İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi Uzaktan Çalışma Çalışanın Olumsuz Etkilenmesi Tele Çalışma Evde Çalışma
Sayfada 10 Kayıt Toplam 17 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor