Lütfen bekleyiniz...

10 Ağustos 2019 Tarihli ve 30858 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

— Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1409)

— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Akademik Birim Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1410)

— 2019 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1411)

— Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Kapsamında Ardahan, Kars,?Erzurum,?Erzincan, Gümüşhane,?Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana İllerinden Geçen ve Güzergâhı Gösterilen Petrol Boru Hattının Heyelan Önleme Çalışmaları ve Dere Geçici Boru Hattı Güçlendirme Çalışmaları ile Deplase ve Sabit Tesislerin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1412)

YÖNETMELİKLER

— Din Şûrası Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1413)

— Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çevre, Kent ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

— Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/3)

— Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/4)

— Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)

— Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/08/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-21 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 Tarihli ve 8777 Sayılı Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 Tarihli ve 8782 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.