Lütfen bekleyiniz...

10 Mayıs 2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulunun 10/05/2019 Tarihli ve 4379 Sayılı Kararı