Lütfen bekleyiniz...

11 Haziran 2021 Tarihli ve 31508 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 603)

YÖNETMELİKLER

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Ürünleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2020/82, K: 2021/20 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2016/2629 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/37387 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.