Lütfen bekleyiniz...

17 Ekim 2020 Tarihli ve 31277 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı:?3095)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/7)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)

Ulusal Arama ve Kurtarma Plânına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9190 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.