Lütfen bekleyiniz...

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7227 Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar?Sayısı: 2310)

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.