Lütfen bekleyiniz...

27 Kasım 2019 Tarihli ve 30961 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU KARARLARI

2 TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 Sayılı Kanunun 8, 9 ve 10’uncu Maddeleri Uyarınca Kesinleşen Kararı

3 TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 Sayılı Kanunun 8, 9 ve 10’uncu Maddeleri Uyarınca Kesinleşen Kararı

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.