Lütfen bekleyiniz...

3 Ağustos 2019 Tarihli ve 30851 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

— Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü’ne Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1399)

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1400)

CUMHURBAŞKANI KARARI

— Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Feshedilme Tarihi ile Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1398)

YÖNETMELİKLER

— Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/36)

KURUL KARARLARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8768 Sayılı Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8769 Sayılı Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8321 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.