Lütfen bekleyiniz...

4 Aralık 2019 Tarihli ve 30968 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1814)

YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/19)

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8695 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.