Lütfen bekleyiniz...

4 Eylül 2019 Tarihli ve 30878 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.