Lütfen bekleyiniz...

6 Aralık 2019 Tarihli ve 30970 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/12 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/13 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/16 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/17 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/18 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/19 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/25 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/26 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/28 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/29 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/30 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/32 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/12506 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.