Lütfen bekleyiniz...

6 Ekim 2019 Tarihli ve 30910 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/13)

LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.