Lütfen bekleyiniz...

6 Eylül 2019 Tarihli ve 30880 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

— Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 44)

YÖNETMELİKLER

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/171], [01/172], [01/173], [01/174], [01/175], [01/176], [01/177], [01/179], [01/181], [01/182], [01/183] ve [01/184] Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.