Lütfen bekleyiniz...

6 Kasım 2019 Tarihli ve 30940 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1734)

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2019/372)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2019/373)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385)

YÖNETMELİKLER

Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 161)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/1261 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/9608 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/13524 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.