Lütfen bekleyiniz...

7 Şubat 2020 Tarihli ve 31032 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2089)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Niğde İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2090)

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/58)

ATAMA KARARI

Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda ERMUT Görevden Alınmış ve Bu Suretle Boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak DAĞLIOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/59)

YÖNETMELİKLER

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bayburt Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.