Lütfen bekleyiniz...

7 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30971

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL

MUTABAKAT HÜKÛMETİ ARASINDA AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ

ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7195 Kabul Tarihi: 5/12/2019

MADDE 1 – (1) 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

6/12/2019