Lütfen bekleyiniz...

9 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.