Lütfen bekleyiniz...

9 Şubat 2020 Tarihli ve 31034 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/2)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.