Lütfen bekleyiniz...

7 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30971

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR PANO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

2 KISIM 244 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

2020 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eskişehir İli Tepebaşı Belediye Başkanlığından:

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR (KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ)
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR (ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ)
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: