Lütfen bekleyiniz...

Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI

Dönemler

Gecikme Zammı Oranı (Aylık)

Yasal Düzenleme

01.02.1996-08.07.1998 Tarihleri Arasında

% 15

96/7798 s. BKK

09.07.1998-20.01.2000 Tarihleri Arasında

% 12

98/11331 s. BKK

21.01.2000-01.12.2000 Tarihleri Arasında

 % 6

2000/7 s. BKK

02.12.2000-28.03.2001 Tarihleri Arasında

 % 5

2000/1555 s. BKK

29.03.2001-30.01.2002 Tarihleri Arasında

%10

2001/2175 s. BKK

31.01.2002-11.11.2003 Tarihleri Arasında

 % 7

2002/3550 s. BKK

12.11.2003-01.03.2005 Tarihleri Arasında

 % 4

2003/6345 s. BKK

02.03.2005–20.04.2006 Tarihleri Arasında

% 3

2005/8551 s. BKK

21.04.2006-18.11.2009 Tarihleri Arasında

 % 2, 5

2006/10302 s BKK

19.11.2009-18.10.2010 Tarihleri Arasında

% 1, 95

2009/15565 s. BKK

19.10.2010-04.09.2018 Tarihleri Arasında

% 1, 40

2010/965 s. BKK

05.09.2018-30.06.2019 Tarihleri Arasında

%2

62 s. CK

01.07.2019'dan itibaren

%2,5

1266 s. CK

02.10.2019'dan itibaren

%2

1592 s. CK

30.12.2019'dan itibaren

%1,6

1947 s. CK