Lütfen bekleyiniz...

Artık Yeni Şeyler Söylemek Lazım

Haber Tarihi: 25.10.2017

 

 

 

İncelemek için: www.legalbank.net

 

Satın almak için: www.legal.com.tr/legalbank

 

 

Legalbank Yepyeni Ürünleriyle Büyüyor!

 

Legalbank bünyesine çok sayıda “Mevzuat Grupları ve Paketleri” katılıyor.

Farklı uzmanlık konularına göre hazırlanan bu ürünlerimize abone olduğunuz takdirde sadece ilgi alanınız çerçevesindeki tüm mevzuata, yargı kararlarına, dilekçelere, belgelere, ilgili makalelere ve önemli bilgilere kapsamlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek ve güncel gelişmeleri yakından takip edebileceksiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki;

Mevcut abonelerimizin kullanmakta olduğu tüm içerik “Mevzuat ve Kararlar Bankası” ismini almış olup abonelerimiz herhangi bir hak ve içerik kaybına uğramadan abonelikleri bu isim altında devam edeceklerdir.

Mevzuat grupları ve paketlerimiz ile tanışabilmeniz için 15 gün süreyle tüm mevzuat grupları ve paketlerimizden ücretsiz yararlanabileceksiniz. Süre bitiminde takip etmek istediğiniz mevzuat grupları ve paketlerimize abone olabilirsiniz.

Legalbank bünyesine katılan "Mevzuat Grupları ve Paketleri"nin konu başlıkları bilginize aşağıda sunulmuştur;

 

Vergi Grubu:

1- Amme Alacakları Mevzuatı Paketi,

2- Belediye Gelirleri Mevzuatı Paketi,

3- Damga Vergisi Mevzuatı Paketi,

4- Emlak Vergisi Mevzuatı Paketi,

5- Gelir Vergisi Mevzuatı Paketi,

6- Gider Vergisi Mevzuatı Paketi,

7- Harçlar Mevzuatı Paketi,

8- Katma Değer Vergisi Mevzuatı Paketi,

9- Kurumlar Vergisi Mevzuatı Paketi,

10- Mali Müşavirlik Mevzuatı Paketi,

11- Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı Paketi,

12- Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı Paketi,

13- Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı Paketi,

14- Vergi Usul Kanunu Mevzuatı Paketi.

İş ve SGK Hukuku Grubu:

1- İş Hukuku Mevzuatı Paketi,

2- Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı Paketi,

3- Sosyal Güvenlik Mevzuatı Paketi.

Finans Grubu:

1- Banka ve Finans Mevzuatı Paketi,

2- Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı Paketi,

3- Sermaye Piyasası Mevzuatı Paketi,

4- Teşvik Mevzuatı Paketi,

5- Ticaret Mevzuatı Paketi,

6- Rekabetin Korunması Mevzuatı Paketi,

7- Tüketici Mevzuatı Paketi.

Kalite Yönetimi Grubu:

1- Çevre Mevzuatı Paketi,

2- Enerji Mevzuatı Paketi,

3- Gıda Mevzuatı Paketi,

4- Sağlık Mevzuatı Paketi,

5- İmalat Mevzuatı Paketi,

6- Bilişim Mevzuatı Paketi,

7- Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı Paketi,

8- Basın Mevzuatı Paketi,

9- Sigortacılık Mevzuatı Paketi,

10- Turizm Mevzuatı Paketi.

İdare Grubu:

1- Belediye Mevzuatı Paketi,

2- Devlet Memurları Mevzuatı Paketi,

3- İhale Mevzuatı Paketi,

4- Vakıflar Mevzuatı Paketi,

5- Dernekler Mevzuatı Paketi,

6- Yükseköğretim Mevzuatı Paketi,

7- Trafik Mevzuatı Paketi,

8- Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı Paketi,

9- Spor Mevzuatı Paketi.

Gayrimenkul Grubu:

1- Kira Hukuku Mevzuatı Paketi,

2- Kat Mülkiyeti Mevzuatı Paketi,

3- Kooperatifler Mevzuatı Paketi,

4- Kamulaştırma Mevzuatı Paketi,

5- Doğal Afetler Mevzuatı Paketi,

6- Tapu ve Kadastro Mevzuatı Paketi,

7- Toplu Konut Mevzuatı Paketi,

8- İmar Mevzuatı Paketi.

Dış Ticaret Grubu:

1- İhracat Mevzuatı Paketi,

2- İthalat Mevzuatı Paketi,

3- Gümrük Mevzuatı Paketi,

4- Avrupa Birliği Mevzuatı Paketi,

5- Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı Paketi,

6- Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı Paketi,

7- Kambiyo Mevzuatı Paketi,

8- Serbest Bölgeler Mevzuatı Paketi.

Yargı Grubu:

1- Anayasa ve İdare Mevzuatı Paketi,

2- Avukatlık Mevzuatı Paketi,

3- Borçlar Kanunu Mevzuatı Paketi,

4- Ceza Kanunu Mevzuatı Paketi,

5- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı Paketi,

6- İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı Paketi,

7- Medeni Kanun Mevzuatı Paketi,

8- Tahkim Mevzuatı Paketi,

9- Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Paketi.