Lütfen bekleyiniz...

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI
(TL)

2017

CEZA MİKTARI
(TL)

2018

CEZA MİKTARI
(TL)

2019

 CEZA MİKTARI

(TL)

2020

CEZA MİKTARI

(TL)

2021

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

6.229

7.130

8.821

10.812 11.796

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

2.491

2.851

3.527

4.323 4.716

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

4.983

5.704

7.057

8.650 9.438

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

415

475

587

719 784