Lütfen bekleyiniz...

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.206 TL

1.000 TL

2.423 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

58.351 TL

48.000 TL

116.709 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

14.578 TL

2.000 TL

4.854 TL

300 TL

721 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

116.709 TL

96.000 TL

233.427 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

29.173 TL

4.000 TL

9.719 TL

600 TL

1.450 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

600 TL

1.450 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

24.307 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

145.890 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

14.578 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

964 TL

1.200 TL

2.910 TL

4.000 TL

9.719 TL

12.000 TL

29.173 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

40 TL

97,20 TL

10 TL

24,24 TL

100 KR

232 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

30 TL

72,88 TL

6 TL

14,54 TL

100 KR

232 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

20 TL

48,58 TL

 4 TL

9,67 TL

100 KR

 232 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

10 TL

24,24 TL

2 TL

4,78 TL

40 KR

90 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

58.351 TL

600 TL

1.450TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

2.423 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

 24.000 TL

58.351 TL

600 TL

 1.450 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

 20.000 TL

48.625 TL

100.000 TL

243.156 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

 

20 TL

 48,58 TL

Metkreküp başına*:

 

120 TL

291,75 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

14.578 TL

4.000 TL

9.719 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

116.709 TL

1.200 TL

 2.910 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

29.173 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

 24.000 TL

58.351 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

 24.000 TL

58.351 TL

60.000 TL

145.890 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

232 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

4.863.267 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

4.863.267 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

 

243.156 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

2.431.628 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

 

 

100.000 TL den

 

 

243.156 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

2.431.628 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

121.572 TL

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

72.942 TL

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

48.625 TL

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

24.307 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

243.156 TL

Bunların dışında kalan  endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

145.890 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.