Lütfen bekleyiniz...

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2019 Yılı)

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

1.250 TL

2.500 TL

1.250 TL

5.000 TL

10.000 TL

1.546 TL

3.093 TL

1.546 TL

6.186 TL

12.373 TL

   

(b) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

48.000 TL

144.404 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

18.037 TL

2.000 TL

6.005 TL

300 TL

892 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

144.404 TL

96.000 TL

288.819 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

36.095 TL

4.000 TL

12.025 TL

600 TL

1.794 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

 

10.000 TL

15.000 TL

12.373 TL

18.559 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

30.075 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

180.509 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

18.037 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.192 TL

1.200 TL

3.600 TL

4.000 TL

12.025 TL

12.000 TL

36.095 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt

bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

 

400 TL

494,92 TL

100 TL

123,73 TL

10 TL

12,37 TL

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

 

30 TL

90,17 TL

6 TL

17,99 TL

100 KR

287 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

 

200 TL

247,46 TL

40 TL

49,49 TL

10 TL

12,37 TL

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

 

100 TL

123,73 TL

20 TL

24,75 TL

10 TL

12,37 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

600 TL

1.794 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

2.997 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

600 TL

1.794 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

60.163 TL

100.000 TL

300.856 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

 

20 TL

60,11 TL

Metkreküp başına*:

 

120 TL

360,98 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

18.037 TL

4.000 TL

12.025 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

144.404 TL

1.200 TL

3.600 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

36.095 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

72.197 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

60.000 TL

180.509 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

287 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

6.017.320 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

6.017.320 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

 

100.000 TL den

 

300.856 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

3.008.653 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

 

 

100.000 TL den

 

 

300.856 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

3.008.653 TL'ye kadar

(z) bendindeki ceza miktarı

(aa) bendi için

Ton başına

100 TL

 

(bb) bendi için

Metrekare başına

10 TL

123,73 TL

 

 

12,37 TL

 

 

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

150.421 TL

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

90,251 TL

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

60.163 TL

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

30.075 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

300.856 TL

Bunların dışında kalan  endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

180.509 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.