Lütfen bekleyiniz...

Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)

4646 SAYILI KANUNUN 9 UNCU 
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2019 YILINDA UYGULANACAK 
İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

911.225

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

781.046

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

911.225

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.301.750

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.301.750

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

1.562.103

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi

1.562.103