Lütfen bekleyiniz...

Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1.088.997

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

1.088.997

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

1.088.997

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.742.398

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.960.197

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

2.178.000

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası

866