Lütfen bekleyiniz...

Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2022 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1.618.333

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

1.618.333

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

1.618.333

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

2.589.339

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

2.913.004

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

3.236.677

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası

1.285