Lütfen bekleyiniz...

Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)

5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Kanununun 10 uncu

Maddesinin birinci fıkrasının

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (TL)

2018 Yılında

Uygulanan Para

Cezaları (TL)

2019 Yılında

Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

(a) Bendinin (2) Numaralı Alt

10.000

22.550

27.901

34.201

Bendindeki Ceza Miktarları

50.000

112.780

139.542

171.050

(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

500

1.121

1.387

 1.700

(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

5.000

11.273

13.948

 17.097

(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

20.000

45.105

55.808

 68.409

(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

20.000

45.105

55.808

 68.409