Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı

 

EK - 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETLERİ

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin ihracat işlemleri (Dahilde işleme dahil)

Kara/Hava

145 TL -

Deniz 190 TL

İHR-2

Geçici ihracat işlemleri (Hariçte işleme dahil)

290 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

290 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

195 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracat işlemleri (Havayolu hariç)

390 TL

İHR-6

İhrakiye ve kumanya işl. 25 faturaya kadar-25 fatura üzeri her fatura için 6.-TL ilave edilir.

195 TL

İHR-7

Dökme eşya ihracat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler hariç)

590 TL

İHR-8

Yukarıda hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

50 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 240 TL/ Hava 235 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

330 TL

İTH-3

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (her beyanname için ayrıca)

155 TL

İTH-4

Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri

920 TL

İTH-5

Diğer dökme eşya ithalat işlemleri

720 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

390 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

280 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

330 TL

İTH-9

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan, sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

580 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

580 TL

İTH-11

Taahhütname ile ithalat işlemleri (Her bir taahhütname başı)

150 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

240 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 
 

a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 
 

b) CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD' ye kadar, 40.000 USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 
 

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD' ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 
 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 
 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

95 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (ilk araç)

260 TL

TR-2

Transit işlemleri (ilk araçtan sonraki her araç için)

65 TL

TR-3

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri(İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araç için)

100 TL

TR-4

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri(İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için)

40 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

95 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme eşya)

195 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

260 TL

ANT-4

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

70 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

95 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Her teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrükçe alınan depozitoların çözümü (her depozito için) (her bir teminat gümrük beyannamesi için)

60 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

155 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni - Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

110 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları

65 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ        

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

190 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için          

95 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

475 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için          

190 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

475 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)           

950 TL

 

 

EK -2 YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

TESPİT

KODU


TESPİT KONUSU

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETLERİ

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

19.000 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

25.700 TL

     

AN 2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

     

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

     

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

     

AN 5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

     

AN 6

0-3000 m2/m3 olanlar

6.400 TL

 

3001m2/m3 - 5000 ın2/ın3 arasında olanlar (AYLIK)

9.500 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

13.400 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)

19.000 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 19 TL

     

AN 7

Genel Antrepo (YILLIK)

19.000 TL

 

Özel Antrepo (YILLIK)

9.500 TL

     

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

7.500 TL

 

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar(AYLIK)

10.000 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar(AYLIK)

15.600 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)

20.000 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 20 TL

     

AN 9

Tespit Sözleşmesi Başına

950 TL

 

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

90 TL

 

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

195 TL

 

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

80 TL

 

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

GC1

Tespit Raporu Başına

900 TL'den az olmamak üzere 90.000 TL'ye kadar CİF kıymetin yüzde 2'si, 90.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CİF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 9.500 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC2

Tespit Raporu Başına

4.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i

     

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.600 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 900 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

     

DR1

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin onbinde 5'i

DR2

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

     

GK1

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 7.300 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

     

GK2

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 7.300 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

     

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

1.900 TL

     

EU2

Tespit Raporu Başına

3.900 TL

     

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvurusu dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.500 TL

     

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

840 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

80 TL

     

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

1.900 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

9.500 TL

     

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.000 TL

     

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

840 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

170 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

TKİ

Tespit Sözleşmesi Başına

785 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde l'i, toplam ücretin 785 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

           

                        2018 Yılı

 

 

EK - 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2018

IHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin ihracat işlemleri (Dahilde işleme dahil)

Kara/Hava

130 TL

Deniz 170 TL

İHR-2

Geçici ihracat işlemleri (Hariçte işleme dahil)

260 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

260 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

175 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracat işlemleri (Havayolu hariç)

350 TL

İHR-6

İhrakiye ve kumanya işi. 25 faturaya kadar-25 fatura üzeri her fatura için 6.-TL ilave edilir.

175 TL

İHR-7

Dökme eşya ihracat işlemleri

530 TL

İHR-8

Yukarıda hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

47 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 220 TL Hava 210 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

300 TL

İTH-3

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (her beyanname için ayrıca)

140 TL

İTH-4

Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri

825 TL

İTH-5

Diğer dökme eşya ithalat işlemleri

650 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

350 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

250 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

300 TL

İTH-9

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

525 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

525 TL

İTH-11

Taahhütname ile ithalat işlemleri (Her bir taahhütname başı)

140 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

220 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CİF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır,

 
 

a) CİF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 
 

b) CİF Kıymeti (40.001)-200.000 USD' ye kadar, (40.000) USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır\(a+b)

 
 

c) CİF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD' ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 
 

d) CİF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 
 

e) CİF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir, 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CİF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

85 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (ilk araç)

260 TL

TR-2

Özet beyan

65 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

85 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme eşya)

175 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

240 TL

ANT-4

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

65 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

85 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Her teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için)

55 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

140 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

100 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alıraı- Konsolosluk Onayları

60 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ        

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

170 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için          

85 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

425 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için          

170 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

425 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)           

850 TL