Lütfen bekleyiniz...

Haftanın Kararı (05.11.2018)

Haber Tarihi: 05.11.2018

 

 

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/6101

Karar Numarası: 2018/7443

Karar Tarihi: 25.06.2018

YURT MÜDÜRÜNÜN YURTTA KALANA SİGARA YEDİRMESİNİN KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Yetiştirme Yurdu Müdürünün Yurtta Kalan Katılana Süreklilik Arz Etmeyen Şekilde Bir Kez Sigara Yedirdiği - Eyleminin Kötü Muamele Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği

Özeti: Yetiştirme Yurdu müdürü olan sanığın, suç tarihinde, yurtta kalan katılana süreklilik arz etmeyen ve belli bir süreç içerisinde gerçekleşmeyen bir kez sigara yedirmesi şeklindeki eyleminin kötü muamele suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekmektedir.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; Sincan Yetiştirme Yurdu müdürü olan sanığın, suç tarihinde, yurtta kalan katılana süreklilik arz etmeyen ve belli bir süreç içerisinde gerçekleşmeyen bir kez sigara yedirmesi şeklindeki eyleminin TCK. nun 232/2 madde ve fıkrasında düzenlenen kötü muamele suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi gereğince BOZULMASINA, 25.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net