Lütfen bekleyiniz...

HAFTANIN KARARI (14.08.2017)

Haber Tarihi: 14.08.2017

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/13582

Karar Numarası: 2017/3109

Karar Tarihi: 12.04.2017

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE MAĞDURLARIN RIZALARINA AYKIRI ŞEKİLDE FOTOĞRAF PAYLAŞILMASI - Mağdurların Günlük Kıyafetleriyle Poz Vermiş Şekilde Çektirdikleri Resimlerin Başkaları Tarafından Görülmesini İstemeyecekleri Özel Yaşam Alanlarına İlişkin Görüntüler Olarak Kabul Edilemeyeceği - Kişisel Veri Niteliğindeki Resimlerin Hukuka Aykırı Yöntemle Facebook Hesabı Üzerinden Yayımlama Eyleminin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturacağı

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU - Mağdurların Günlük Kıyafetleriyle Poz Vermiş Şekilde Çektirdikleri Resimlerin Başkaları Tarafından Görülmesini İstemeyecekleri Özel Yaşam Alanlarına İlişkin Görüntüler Olarak Kabul Edilemeyeceği - Kişisel Veri Niteliğindeki Resimlerin Hukuka Aykırı Yöntemle Facebook Hesabı Üzerinden Yayımlama Eyleminin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturacağı

5237k/136

ÖZETİ: Mağdurların günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri resimleri, mağdurların başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemeyecekleri özel yaşam alanlarına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, mağdurların kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle facebook hesabı üzerinden yayımlayan sanığın eylemlerinin, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eylemler salt özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilip, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat hükümleri kurulması, Kanuna aykırıdır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hükümler, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Mahalli Cumhuriyet savcısının sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık ...'ın, öz kızı olan mağdur ... ile diğer mağdur ... evlendikten sonra, her iki mağdurla aralarında başlayan husumetten dolayı mağdurlara tepki olarak, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde kendi ismini kullanarak açtığı hesap üzerinden, mağdur ...'nin bekarken çektirdiği ve diğer mağdur ...'ın temin ettiği resimlerini, onların uyarılarını dikkate almaksızın, rızalarına aykırı şekilde paylaştığı iddiasına konu olayda,

Mağdurların günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri resimleri, mağdurların başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemeyecekleri özel yaşam alanlarına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, mağdurların kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle facebook hesabı üzerinden yayımlayan sanığın eylemlerinin, TCK'nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eylemler salt özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilip, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat hükümleri kurulması,

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüld�ğünden, hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net