Lütfen bekleyiniz...

Konsolosluk Harçları Tarifesi

2020 Yılı Tarifesi

 

I –Değer üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2.Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden :)

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b)(0,05 TL.)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

 

Beher rüsum tonilatosundan

1.976 TL

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

1.024 TL

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

1.024 TL

III –Maktu harçlar:

 

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

171,60 TL

b) Jurnala sayfa ilavesi

66,60 TL

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

696,80 TL

3. İmza ve mühür tasdiki: a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarının veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

66,60 TL

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

135,90 TL

4. Yabancı  memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

66,60 TL

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a) Birinci sayfa için

66,60 TL

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

30,70 TL

6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine:

 

a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

113,30 TL

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

230,50 TL

7. Terekenin mühürlenmesi

171,60 TL

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

101,40 TL

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

66,60 TL

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

171,60 TL

 

 

2019 Yılı Tarifesi

 

I –Değer üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2.Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden :)

 

a) 50.000 (0,05 TL.) liraya kadar olan kısmından (50.000 (0,05 TL.) dahil)

(Binde 45,54)

b)50.000 (0,05 TL.) liradan sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

 

Beher rüsum tonilatosundan

(1,612 TL.)

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

(0,835 TL.)

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

(0,835 TL.)

III –Maktu harçlar:

 

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

(140,00 TL.)

b) Jurnala sayfa ilavesi

(54,40 TL.)

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

(568,50 TL.)

3. İmza ve mühür tasdiki: a) (Değişik: 20/3/1981 - 2430/5 md.)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

(54,40 TL.)

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

(110,90 TL.)

4. (Değişik : 20/3/1981 - 2430/5 md.)Yabancı  memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

(54,40 TL.)

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a) Birinci sayfa için

(54,40 TL.)

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

(25,10 TL.)

6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine:

 

a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

(92,50 TL.)

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfaiçin)

(188,10 TL.)

7. Terekenin mühürlenmesi

(140,00 TL.)

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

(82,80TL.)

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

(54,40 TL.)

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

(140,00 TL.)

 

2018 Yılı Tarifesi

 

Konsolosluk Harçları

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

1,303

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,675

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,675

III. Maktu harçlar:

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

113,20

b)Jurnala sayfa ilavesi

44,00

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

459,50

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

44,00

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

89,70

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

44,00

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

44,00

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

20,30

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

74,80

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

152,10

7. Terekenin mühürlenmesi

113,20

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

67,00

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

44,00

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

113,20

 

2017 Yılı Tarifesi

 

Konsolosluk Harçları

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

1,138

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,590

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,590

III. Maktu harçlar:

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

98,90

b)Jurnala sayfa ilavesi

38,50

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

401,50

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

38,50

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

78,40

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

38,50

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

38,50

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

17,80

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

65,40

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

132,90

7. Terekenin mühürlenmesi

98,90

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

58,60

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

38,50

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

98,90

 

2016 Yılı Tarifesi

 

Konsolosluk Harçları

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

1,059

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,549

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,549

III. Maktu harçlar:

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

92,00

b)Jurnala sayfa ilavesi

35,80

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

373,50

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

35,80

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

72,90

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

35,80

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

35,80

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

16,60

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

60,80

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

123,60

7. Terekenin mühürlenmesi

92,00

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

54,50

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

35,80

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

92,00

 

2015 Yılı Tarifesi

 

Konsolosluk Harçları

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

1,003

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,520

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,520

III. Maktu harçlar:

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

87,20

b)Jurnala sayfa ilavesi

34,00

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

353,80

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

34,00

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

69,10

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

34,00

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

34,00

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

15,80

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

57,60

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

117,10

7. Terekenin mühürlenmesi

87,20

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

51,70

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

34,00

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

87,20

 

2014 Yılı Tarifesi

 

Konsolosluk Harçları :

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

0,877

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,454

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,454

III. Maktu harçlar:

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

76,30

b)Jurnala sayfa ilavesi

29,80

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

309,25

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

29,80

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

60,50

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

29,80

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

29,80

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

13,95

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

50,45

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

102,45

7. Terekenin mühürlenmesi

76,30

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

45,30

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

29,80

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

76,30

 

2013 Yılı Tarifesi

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

1. Tereke işlerinde:

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

0,877

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,454

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,454

III. Maktu harçlar:

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

a)Jurnalin tasdiki

76,30

b)Jurnala sayfa ilavesi

29,80

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

309,25

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

29,80

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

60,50

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

29,80

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

a)Birinci sayfa için

29,80

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

13,95

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

50,45

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

102,45

7. Terekenin mühürlenmesi

76,30

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

45,30

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

29,80

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

76,30

 

2012 Yılı Tarifesi

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

1. Tereke işlerinde:

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 19,8)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 9,9)

2. Sulhnameler:

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 39,6)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 9,9)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 5,94)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 1,98)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

0,763

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,395

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,395

III. Maktu harçlar:

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

66,35

b)Jurnala sayfa ilavesi

25,95

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

268,95

3.İmza ve mühür tasdiki:

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

25,95

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

52,65

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

25,95

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

a)Birinci sayfa için

25,95

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

12,15

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

43,90

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

89,10

7. Terekenin mühürlenmesi

66,35

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

39,40

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

25,95

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

66,35

 

2011 Yılı Tarifesi

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar:

1. Tereke işlerinde:

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

Binde 19,8

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden

Binde 9,9

2. Sulhnameler (Kararda yazılı değer üzerinden):

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

Binde 39,6

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

Binde 9,9

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

Binde 5,94

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

Binde 1,98

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan

0,663 TL

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,343 TL

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,343 TL

III. Maktu harçlar:

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

a) Jurnalin tasdiki

57,70 TL

b) Jurnala sayfa ilavesi

22,60 TL

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

233,90 TL

3. İmza ve mühür tasdiki:

a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

22,60 TL

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

45,80 TL

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

22,60 TL

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

a) Birinci sayfa için

22,60 TL

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

10,60 TL

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

38,20 TL

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

77,50 TL

7. Terekenin mühürlenmesi

57,70 TL

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

34,30 TL

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

22,60 TL

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

57,70 TL

 

2010 Yılı Tarifesi

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar:

1. Tereke işlerinde:

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

Binde 19,8

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden

Binde 9,9

2. Sulhnameler (Kararda yazılı değer üzerinden):

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

Binde 39,6

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

Binde 9,9

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

Binde 5,94

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

Binde 1,98

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan

0,616 TL

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,319 TL

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,319 TL

III. Maktu harçlar:

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

a) Jurnalin tasdiki

53,65 TL

b) Jurnala sayfa ilavesi

21,00 TL

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

217,25 TL

3. İmza ve mühür tasdiki:

a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

21,00 TL

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

42,55 TL

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

21,00 TL

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

a) Birinci sayfa için

21,00 TL

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

9,90 TL

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

35,50 TL

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

72,05 TL

7. Terekenin mühürlenmesi

53,65 TL

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

31,90 TL

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

21,00 TL

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

53,65 TL