Lütfen bekleyiniz...

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar Yayınlandı

 

Haber Tarihi: 03.01.2020

 

 

* Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar, 02.01.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Mezkûr Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.