Lütfen bekleyiniz...

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA İLİŞKİN TBMM KARARI YAYINLANDI

Haber Tarihi: 19.07.2017

 

 

* Olağanüstü Halin Uzatılmasına İlişkin TBMM Kararı Yayınlandı. Yayınlanan TBMM Kararı ile ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.07.2017 Çarşamba günü saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

* Mezkûr Karara aşağıda yer verilmiştir;

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No: 1154                                                                                                                           Karar Tarihi: 17.07.2017

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.07.2017 Çarşamba günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 17.07.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.07.2017 tarihli 112’nci Birleşiminde onaylanmıştır.