Lütfen bekleyiniz...

Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2019 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

1.776.799

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi

1.510.278

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi

621.878

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi (ton başına)

350

19 uncu maddenin yedinci fıkrası

2.660-124.373