Lütfen bekleyiniz...

Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2024 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

12.870.021-64.350.125

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

8.043.757-40.218.826

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

3.539.253-17.696.280

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

804.371-4.021.876

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına)

1.598

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)

1.598

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi

707.843-3.539.253