Lütfen bekleyiniz...

3 Şubat 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30675

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KÖMÜR NAKLİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: