Lütfen bekleyiniz...

3 Şubat 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30675

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “2,75” ibaresi “2,50” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlaması ve Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilmesi için öğrencinin diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav juri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2017

30061