Lütfen bekleyiniz...

20 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31310

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Salgın hastalık veya doğal afetler gibi durumlarda kurul sınavlarından bir veya bir kaçının uzaktan yapılması, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılması halinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Ders kurulu sınavlarının ortalamasının % 30’u yıl sonu/bütünleme sınavının ise %70’i alınarak dönem sonu başarı notu hesaplanır.

b) Öğrencinin kurul sınav ortalamaları ne olursa olsun yıl sonu/bütünleme sınavına girmesi gerekir.

c) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl sonu/bütünleme sınavlarından 100 üzerinden en az 60 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması gerekir.

ç) Sınavların yapılmasına ilişkin olarak belirlenecek usul ve esaslar öğrencilere bir hafta önceden duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2015

29293