Lütfen bekleyiniz...

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2019 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

1.301.750

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi

650.873

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi

130.170

16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi

252

16 ncı maddenin dördüncü fıkrası

2.595