Lütfen bekleyiniz...

Telsiz Ücretleri (2017)

 

T E L S İ Z Ü C R E T L E R İ

2017 Yılı İçin Uygulanacak Ücret

1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

 

a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

 

1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)

36,76

2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz

183,82

3) Sabit telsiz

91,91

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

 

1) Her baz istasyonu için

183,82

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

19,68

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri

 

1) Her baz istasyonu için

183,82

2) Sistemdeki her abone başına

18,40

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

 

1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

91,91

2) Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

 

a) Sabit telsiz cihazı

45,96

b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)

18,40

e. Radyolink sistemleri

 

1) Sistemde bulunan her cihaz başına

183,82

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

1.838,21

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

27,57

2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)

 

a. Kara telsiz sistemleri

 

1) LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)

183,82

2) Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

 

a) Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)

 

1) Her simpleks kanal için

18,40

2) Her simpleks role kanalı için

36,76

3) Her dupleks kanal için

55,14

4) Her dupleks role kanalı için

73,53

b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına

36,76

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına

 

a) 200 kHz'e kadar (dahil)

73,53

b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)

229,79

c) 1.25-5 MHz arası (dahil)

919,09

d) 5 MHz'den yukarısı

1.102,92

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

19,68

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere)

 

a) 2 MHz dahil olmak üzere

73,53

b) 2 MHz-7 MHz (dahil)

147,06

c) 7 MHz-28 MHz (dahil)

294,10

d) 28 MHz-56 MHz (dahil)

588,22

e) 56 MHz-140 MHz (dahil)

1.176,45

f) 140 MHz-250 MHz (dahil)

2.352,91

g) 250 MHz ve üzeri

4.705,80

2) Sistemdeki her abone başına

18,40

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

 

1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

73,53

2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 

a) Her simpleks röle kanalı başına

18,40

b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)

9,19

e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına

 

1) 2 MHz dahil olmak üzere

14,71

2) 2 MHz-7 MHz (dahil)

44,14

3) 7 MHz-28 MHz (dahil)

88,22

4) 28 MHz-56 MHz (dahil)

176,47

5) 56 MHz-140 MHz (dahil)

352,93

6) 140 MHz-250 MHz (dahil)

1.176,45

7) 250 MHz ve üzeri

2.352,91

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

1.838,21

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

27,57

3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 

a. izin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

 

a) Deneme Maksatlı Geçici izin Ücreti

919,09

b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici izin Ücreti

 

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

919,09

2) Diğer Telsiz Sistemleri

459,55

b. izin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

 

4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ

 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

183,82

2) Telsiz verici cihazları

91,91

3) Telsiz alıcı cihazları

91,91

b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

73,53

2) Telsiz verici cihazları

36,76

3) Telsiz alıcı cihazları

36,76

5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

 

a. Güvenlik Sertifikası

45,96

b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)

919,09

c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)

2.757,30