Lütfen bekleyiniz...

Telsiz Ücretleri (2021)

 

TELSİZ ÜCRETLERİ

1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

 

2021 Yılı İçin Uygulanacak Ücret (TL)

a.Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamade kayıtlı her cihaz için)

 

1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)

69,61

2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz

348,21

3) Sabit telsiz

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

174,11

1) Her baz istasyonu için

348,21

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına

(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri

37,26

1) Her baz istasyonu için

348,21

2) Sistemdeki her abone başına

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

34,85

1)      Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

2)    Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

174,11

a) Sabit telsiz cihazı

87,05

b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)

e. Radyolink sistemleri

34,85

1) Sistemde bulunan her cihaz başına

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

348,21

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

3.482,11

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

 

52,23

2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)

(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

 

 

a. Kara telsiz sistemleri

 

1)      LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)

 

348,21

2)    Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

a)    Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)

 

1) Her simpleks kanal için

34,85

2) Her simpleks role kanalı için

69,61

3) Her dupleks kanal için

104,45

4) Her dupleks role kanalı için

139,28

b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına

 

 

69,61

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına

 

a) 200 kHz'e kadar (dahil)

139,28

b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)

435,29

c) 1.25-5 MHz arası (dahil)

1.741,06

d) 5 MHz'den yukarısı

2.089,29

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

 

37,26

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre

 

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere

 

a) 2 MHz dahil olmak üzere

139,28

b) 2 MHz-7 MHz (dahil)

278,59

c) 7 MHz-28 MHz (dahil)

557,10

d) 28 MHz-56 MHz (dahil)

1.114,26

e) 56 MHz-140 MHz (dahil)

2.228,56

f) 140 MHz-250 MHz (dahil)

4.457,14

g) 250 MHz ve üzeri

8.914,24

2) Sistemdeki her abone başına

34,85

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

 

1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

139,28

2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 

a) Her simpleks röle kanalı başına

34,85

b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)

17,41

e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına

 

1) 2 MHz dahil olmak üzere

27,88

2) 2 MHz-7 MHz (dahil)

83,60

3) 7 MHz-28 MHz (dahil)

167,11

4) 28 MHz-56 MHz (dahil)

334,27

5) 56 MHz-140 MHz (dahil)

668,56

6) 140 MHz-250 MHz (dahil)

2.228,56

7) 250 MHz ve üzeri

4.457,14

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

3.482,11

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

52,23

3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 

a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

 

a) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti

1.741,06

b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti

 

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

1.741,06

2) Diğer Telsiz Sistemleri

870,53

b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

 

4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ

 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

348,21

2) Telsiz verici cihazları

174,11

3) Telsiz alıcı cihazları

174,11

b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

139,28

2) Telsiz verici cihazları

69,61

3) Telsiz alıcı cihazları

69,61

5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

 

a. Güvenlik Sertifikası

87,05

b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)

1.741,06

c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)

5.223,18

 

 

Telsiz Ücretleri (2020)

 

TELSİZ ÜCRETLERİ

1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

 

2020 Yılı İçin Uygulanacak Ücret (TL)

a.Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamade kayıtlı her cihaz için)

 

1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)

63,80

2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz

319,14

3) Sabit telsiz

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

159,57

1) Her baz istasyonu için

319,14

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına

(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri

34,15

1) Her baz istasyonu için

319,14

2) Sistemdeki her abone başına

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

31,94

1)      Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

2)    Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

159,57

a) Sabit telsiz cihazı

79,78

b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)

e. Radyolink sistemleri

31,94

1) Sistemde bulunan her cihaz başına

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

319,14

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

3.191,38

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

 

47,87

2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)

(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

 

 

a. Kara telsiz sistemleri

 

1)      LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)

 

319,14

2)    Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

a)    Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)

 

1) Her simpleks kanal için

31,94

2) Her simpleks role kanalı için

63,80

3) Her dupleks kanal için

95,73

4) Her dupleks role kanalı için

127,65

b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına

 

 

63,80

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına

 

a) 200 kHz'e kadar (dahil)

127,65

b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)

398,95

c) 1.25-5 MHz arası (dahil)

1.595,69

d) 5 MHz'den yukarısı

1.914,85

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

 

34,15

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre

 

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere

 

a) 2 MHz dahil olmak üzere

127,65

b) 2 MHz-7 MHz (dahil)

255,33

c) 7 MHz-28 MHz (dahil)

510,59

d) 28 MHz-56 MHz (dahil)

1.021,23

e) 56 MHz-140 MHz (dahil)

2.042,49

f) 140 MHz-250 MHz (dahil)

4.085,00

g) 250 MHz ve üzeri

8.169,96

2) Sistemdeki her abone başına

31,94

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

 

1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

127,65

2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 

a) Her simpleks röle kanalı başına

31,94

b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)

15,96

e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına

 

1) 2 MHz dahil olmak üzere

25,55

2) 2 MHz-7 MHz (dahil)

76,62

3) 7 MHz-28 MHz (dahil)

153,16

4) 28 MHz-56 MHz (dahil)

306,36

5) 56 MHz-140 MHz (dahil)

612,74

6) 140 MHz-250 MHz (dahil)

2.042,49

7) 250 MHz ve üzeri

4.085,00

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

3.191,38

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

47,87

3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 

a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

 

a) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti

1.595,69

b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti

 

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

1.595,69

2) Diğer Telsiz Sistemleri

797,85

b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

 

4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ

 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

319,14

2) Telsiz verici cihazları

159,57

3) Telsiz alıcı cihazları

159,57

b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

127,65

2) Telsiz verici cihazları

63,80

3) Telsiz alıcı cihazları

63,80

5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

 

a. Güvenlik Sertifikası

79,78

b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)

1.595,69

c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)

4.787,08

Telsiz Ücretleri (2019)

 

TELSİZ ÜCRETLERİ

1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

2019 Yılı İçin Uygulanacak Ücret (TL)

a.Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamade kayıtlı her cihaz için)

 

1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)

52,05

2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz

260,35

3) Sabit telsiz

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

130,18

1) Her baz istasyonu için

260,35

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına

(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri

27,86

1) Her baz istasyonu için

260,35

2) Sistemdeki her abone başına

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

26,06

1)      Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

2)    Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

130,18

a) Sabit telsiz cihazı

65,08

b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)

e. Radyolink sistemleri

26,06

1) Sistemde bulunan her cihaz başına

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

260,35

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

2.603,51

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

 

39,05

2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)

(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

 

 

a. Kara telsiz sistemleri

 

1)      LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)

 

260,35

2)    Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

a)    Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)

 

1) Her simpleks kanal için

26,06

2) Her simpleks role kanalı için

52,05

3) Her dupleks kanal için

78,10

4) Her dupleks role kanalı için

104,14

b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına

 

 

52,05

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına

 

a) 200 kHz'e kadar (dahil)

104,14

b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)

325,46

c) 1.25-5 MHz arası (dahil)

1.301,75

d) 5 MHz'den yukarısı

1.562,12

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

 

27,86

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre

 

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere

 

a) 2 MHz dahil olmak üzere

104,14

b) 2 MHz-7 MHz (dahil)

208,30

c) 7 MHz-28 MHz (dahil)

416,54

d) 28 MHz-56 MHz (dahil)

833,11

e) 56 MHz-140 MHz (dahil)

1.666,25

f) 140 MHz-250 MHz (dahil)

3.332,52

g) 250 MHz ve üzeri

6.665,00

2) Sistemdeki her abone başına

26,06

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

 

1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

104,14

2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 

a) Her simpleks röle kanalı başına

26,06

b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)

13,02

e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına

 

1) 2 MHz dahil olmak üzere

20,84

2) 2 MHz-7 MHz (dahil)

62,51

3) 7 MHz-28 MHz (dahil)

124,95

4) 28 MHz-56 MHz (dahil)

249,93

5) 56 MHz-140 MHz (dahil)

499,87

6) 140 MHz-250 MHz (dahil)

1.666,25

7) 250 MHz ve üzeri

3.332,52

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

2.603,51

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

39,05

3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 

a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

 

a) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti

1.301,75

b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti

 

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

1.301,75

2) Diğer Telsiz Sistemleri

650,88

b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

 

4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ

 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

260,35

2) Telsiz verici cihazları

130,18

3) Telsiz alıcı cihazları

130,18

b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

104,14

2) Telsiz verici cihazları

52,05

3) Telsiz alıcı cihazları

52,05

5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

 

a. Güvenlik Sertifikası

65,08

b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)

1.301,75

c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)

3.905,27

Telsiz Ücretleri (2018)

TELSİZ ÜCRETLERİ

1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

2018 Yılı İçin Teklif Edilen Ücret (TL)

1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)

42,07

2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz

210,42

3) Sabit telsiz

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

105,21

1) Her baz istasyonu için

210,42

2) Sistemdeki her abone başına Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına

(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri

22,52

1) Her baz istasyonu için

210,42

2) Sistemdeki her abone başına

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

21,06

1)Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

105,21

2)Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

 

a) Sabit telsiz cihazı

52,60

b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)

 

21,06

e. Radyolink sistemleri

 

1) Sistemde bulunan her cihaz başına

 

210,42

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

2.104,19

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

 

31,56

2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)

 

 

a.    Kara telsiz sistemleri

 

1)    LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)

 

210,42

2)    Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

 

a) Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)

 

1) Her simpleks kanal için

21,06

2) Her simpleks role kanalı için

42,07

3) Her dupleks kanal için

63,12

4) Her dupleks role kanalı için

84,17

b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına

 

42,07

b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri

 

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi ) istasyonda bulunan TRx) başına

 

a) 200 kHz'e kadar (dahil)

84,17

b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)

263,04

c) 1.25-5 MHz arası (dahil)

1.052,09

d) 5 MHz'den yukarısı

1.262,52

2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)

 

22,52

c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre

 

 

1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere)

 

a) 2 MHz dahil olmak üzere

84,17

b) 2 MHz-7 MHz (dahil)

168,35

c) 7 MHz-28 MHz (dahil)

336,65

d) 28 MHz-56 MHz (dahil)

673,33

e) 56 MHz-140 MHz (dahil)

1.346,68

f) 140 MHz-250 MHz (dahil)

2.693,38

g) 250 MHz ve üzeri

5.386,73

2) Sistemdeki her abone başına

21,06

d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

 

1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına

84,17

2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 

a) Her simpleks röle kanalı başına

21,06

b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)

10,52

e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına

 

1) 2 MHz dahil olmak üzere

16,84

2) 2 MHz-7 MHz (dahil)

50,52

3) 7 MHz-28 MHz (dahil)

100,99

4) 28 MHz-56 MHz (dahil)

202,00

5) 56 MHz-140 MHz (dahil)

404,00

6) 140 MHz-250 MHz (dahil)

1.346,68

7) 250 MHz ve üzeri

2.693,38

f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)

 

1) Sabit uydu ana yer istasyonu

2.104,19

2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)

31,56

3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 

a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

 

a) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti

1.052,09

b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti

 

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

1.052,09

2) Diğer Telsiz Sistemleri

526,05

b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.

 

4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ

 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

210,42

2) Telsiz verici cihazları

105,21

3) Telsiz alıcı cihazları

105,21

b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

 

1) Telsiz verici-alıcı cihazları

84,17

2) Telsiz verici cihazları

42,07

3) Telsiz alıcı cihazları

42,07

5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

 

a. Güvenlik Sertifikası

52,60

b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)

1.052,09

c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)

3.156,28