Lütfen bekleyiniz...

TPE 2017 Yılı Ücret Tarifesi

 

1 SAYILI CETVEL

PATENT

 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL)

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti (Çevrimiçi):

14,83

-----

1.01.02

Patent Başvuru Ücreti (Rezervasyon):

48,73

-----

1.01.03

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin):

31,78

57,20

1.01.04

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

169,49

254,24

1.01.05

Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti:

372,88

559,32

1.01.06

Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayın Ücreti:

279,66

419,49

1.01.07

Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti:

279,66

419,49

1.01.08

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

279,66

419,49

1.01.09

Ek Süre Talebi Ücreti:

67,80

101,69

1.01.10

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

21,78

89,58

1.01.11

Patent Belgesi Verilmesi Ücreti:

154,41

281,53

1.01.12

Ek Patent Belgesi Verilmesi Ücreti:

154,41

281,53

1.01.13

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

340,85

561,19

1.01.14

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

4,83

64,15

1.01.15

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti:

381,36

572,03

1.01.16

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

16,95

25,42

1.01.17

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

213,73

370,51

1.01.18

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti:

226,44

387,46

1.01.19

Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

-----

169,49

1.01.20

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

52,71

128,98

1.01.21

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

35,76

103,56

1.01.22

Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

8,47

12,71

1.01.23

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti:

33,90

50,85

1.01.24

Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.01.25

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.01.26

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

86,61

179,83

1.01.27

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

95,08

192,54

1.01.28

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

128,98

243,39

1.01.29

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

247,63

421,36

1.01.30

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

298,47

497,63

1.01.31

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

349,32

573,90

1.01.32

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

400,17

650,17

1.01.33

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

451,02

726,44

1.01.34

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

501,86

802,71

1.01.35

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

586,61

929,83

1.01.36

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

696,78

1.095,08

1.01.37

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

823,90

1.285,76

1.01.38

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

951,02

1.476,44

1.01.39

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.112,03

1.717,97

1.01.40

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.226,44

1.887,46

1.01.41

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.374,75

2.116,27

1.01.42

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.476,44

2.268,81

1.01.43

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.569,66

2.404,41

1.01.44

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.637,46

2.506,10

1.01.45

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti:

635,59

953,39

1.01.46

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:

322,03

483,05

1.01.47

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

 

 CHF 25,42

1.01.48

Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti:

559,32

838,98

1.01.49

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:

889,83

1.334,75

1.01.50

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti:

508,47

762,71

1.01.51

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

1.101,69

1.652,54

1.01.52

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:

423,73

635,59

1.01.53

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

423,73

635,59

1.01.54

Araştırma Raporu TPE Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

254,24

381,36

1.01.55

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti

127,12

190,68

1.01.56

Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

-------

42,37

1.01.57

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti

 

254,24

1.01.58

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Haklarının yeniden tesisi ücreti

 

1.355,93

1.01.59

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

İşlemlerinin devam ettirilmesi ücreti

 

338,99

1.01.60

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Patentin verilmesi kararına itiraz ücreti

 

423,73

1.01.61

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Yıllık ücret için telafi ücreti

 

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

 

(1) Bu değişiklik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

FAYDALI MODEL

 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL)

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti (Çevrimiçi):

14,83

-----

1.02.02 (Değişik:RG-19/2/2017-29984)(1)

Faydalı Model Başvuru Ücreti (Rezervasyon)

48,73

-----

1.02.03

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin):

31,78

57,20

1.02.04

Faydalı Model Başvuruları/Belgeleri İçin TPE Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:

423,73

635,59

1.02.05

Ek Süre Talebi Ücreti:

67,80

101,69

1.02.06

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

21,78

89,58

1.02.07

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti:

154,41

281,53

1.02.08

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

340,85

561,19

1.02.09

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

4,83

64,15

1.02.10

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti:

381,36

572,03

1.02.11

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

16,95

25,42

1.02.12

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

213,73

370,51

1.02.13

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti:

226,44

387,46

1.02.14

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

279,66

419,49

1.02.15

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

52,71

128,98

1.02.16

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

35,76

103,56

1.02.17

Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

8,47

12,71

1.02.18

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti:

33,90

50,85

1.02.19

Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si

1.02.20

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i

1.02.21

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

86,61

179,83

1.02.22

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

95,08

192,54

1.02.23

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

128,98

243,39

1.02.24

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

247,63

421,36

1.02.25

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

298,47

497,63

1.02.26

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

349,32

573,90

1.02.27

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

400,17

650,17

1.02.28

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

451,02

726,44

1.02.29

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

501,86

802,71

1.02.30

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

169,49

254,24

1.02.31

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Haklarının yeniden tesisi ücreti

 

1.355,93

1.02.32

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

İşlemlerinin devam ettirilmesi ücreti

 

338,99

1.02.33

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti

 

254,24

1.02.34

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Yıllık ücret için telafi ücreti

 

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

 

(1) Bu değişiklik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 

Hizmetin Türü

Tutar (TL)

1.03.01

Entegre Devre Topografya Başvuru Ücreti:

296,61

1.03.02

TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

635,59

1.03.03

Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

932,20

1.03.04

Entegre Devre Topografya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

84,75

1.03.05

Entegre Devre Topografya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

131,36

1.03.06

Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

131,36

1.03.07

Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti

436,44

1.03.08

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti:

381,36

1.03.09

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti:

309,32

1.03.10

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti:

453,39

1.03.11

Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti:

322,03

1.03.12

Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

932,20

 

 

2 SAYILI CETVEL

MARKA

 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL)

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Çevrimiçi):

95,00

-----

2.01.02

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon):

179,75

-----

2.01.03

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (Çevrimiçi):

95,00

-----

2.01.04

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon):

179,75

-----

2.01.05

Marka Tescil Ücreti:

308,69

545,97

2.01.06

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

52,63

120,42

2.01.07

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

52,63

120,42

2.01.08

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

284,41

504,75

2.01.09

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti:

381,36

572,03

2.01.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

209,03

365,81

2.01.11

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

180,34

409,15

2.01.12

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

164,41

325,42

2.01.13

İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

-----

16,95

2.01.14

Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

-----

42,37

2.01.15

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

30,25

102,29

2.01.16

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:

101,69

152,54

2.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

131,36

199,15

2.01.18

TPE Kararlarına İtiraz Ücreti:

296,61

444,92

2.01.19

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti:

93,22

139,83

2.01.20

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti:

25,42

38,14

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

137,37

247,54

2.01.22

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

127,12

190,68

2.01.23

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti:

127,12

190,68

2.01.24

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti:

338,98

508,47

2.01.25

Marka Yenileme Ücreti:

396,99

697,84

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

629,49

1.082,88

2.01.27

Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti:

-----

42,37

2.01.28

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Marka kısmi yenileme ücreti:

396,99

697,84

2.01.29

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Koruma süresi sona eren markanın kısmi yenileme ücreti:

629,49

1082,88

 

(1) Bu değişiklik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

COĞRAFİ İŞARETLER

   
 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler

(TL)

2.02.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:

2,12

14,83

2.02.02

Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

8,47

12,71

2.02.03

İtiraz İnceleme Ücreti:

21,19

33,90

2.02.04

İtirazın, İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

8,47

12,71

2.02.05

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

23,31

44,49

2.02.06

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

23,31

44,49

2.02.07 (Mülga:RG-19/2/2017-29984)(1)

     

2.02.08

Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

23,31

44,49

2.02.09

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Tescil edilen coğrafi işaretin tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti:

21,19

33,90

2.02.10

(Ek:RG-19/2/2017-29984)(1)

Coğrafi İşaret Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti:

21,19

33,90

 

(1) Bu değişiklik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

(Ek Bölüm:RG-19/2/2017-29984)(1) GELENEKSEL ÜRÜN ADI

   
 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler

(TL)

2.03.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti:

21,19

33,90

2.03.02

Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti:

21,19

33,90

2.03.03

Geleneksel Ürün Adı İtiraz İnceleme Ücreti:

21,19

33,90

2.03.04

Geleneksel Ürün Adı Tescil ve Sicile Kayıt Ücreti:

42,37

63,56

2.03.05

Tescil Edilen Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti:

21,19

33,90

 

(1) Bu değişiklik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

3 SAYILI CETVEL

ENDÜSTRİYEL TASARIM

 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler

(TL)

3.01.01

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Çevrimiçi):

61,78

-----

3.01.02

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Rezervasyon):

121,10

-----

3.01.03

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

38,90

68,56

3.01.04

Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

33,90

50,85

3.01.05

Yayım Erteleme Talebi Ücreti(Her Bir Tasarım İçin):

21,19

33,90

3.01.06

Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

176,36

358,56

3.01.07

Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

50,85

76,27

3.01.08

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):

263,47

538,90

3.01.09

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

76,27

114,41

3.01.10

Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için):

25,42

38,14

3.01.11

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

340,85

561,19

3.01.12

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

265,34

494,15

3.01.13

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

255,08

411,86

3.01.14

Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti:

322,03

483,05

3.01.15

Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

42,37

63,56

3.01.16

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti:

240,68

431,36

3.01.17

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

30,25

102,29

3.01.18

Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

99,92

167,71

3.01.19

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

21,78

89,58

 

 

4 SAYILI CETVEL

DİĞER İŞLEMLER

 

Hizmetin Türü

Tutar

Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler

(TL)

Fiziki evrak ile yapılan talepler

(TL)

5.01.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

95,59

282,03

5.01.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

95,59

282,03

5.02.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

95,59

282,03

5.02.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

95,59

282,03

5.03.01

Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Ücreti:

36,27

-----

5.04.01

Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti

84,75

-----

5.04.02

Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti

84,75

-----

5.05.01

Sınai Mülkiyet Hak Sahiplerine İlişkin Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

42,37

63,56