Lütfen bekleyiniz...

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar

 

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri

 

6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görevlidir.

 

 

2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri

 

5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görevlidir.

 

 

2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri

 

4.570 (dört bin beş yüz yetmiş)  Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görevlidir.

 

 

2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri

 

2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görevlidir.