Lütfen bekleyiniz...

Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı

Geçerlilik Tarihi

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı (%)

Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı (TL)

01.01.2013

15,00

95,00

01.01.2014

12,75

120,00

01.01.2015

11,50

120,00

01.01.2016

11,50

130,00

01.01.2017

10,75

150,00

01.01.2018

10,75

185,00

01.01.2019

21,25

245,00

01.01.2020

15,00

260,00

01.01.2021

18,25

385,00

01.01.2022

17,25

555,00

01.01.2023

11,75

800,00