Lütfen bekleyiniz...

Usulsüzlük Cezaları


2017 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu Ve Serbest Meslek Makbuzu Vermeyen­lere Ve Almayanlara (Her Bir Belge Nevi İçin) 210 TL’den Az, Bir Takvim Yılı İçinde Toplam Olarak da 110.000 TL’den Fazla Olmamak Üzere, Bu Belgelere Ya­zılması Gereken Meblağın

%10'u

Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakan­lığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeleri Düzenlemeyenlere, Kul­lanma­yanlara ve Bulundurmayanlara

(Her Bir Belge Nevi İçin) Her Bir Tespitte 11.000 TL’yi, Yıl İçinde de 110.000 TL’yi Aşmamak Üzere

210 TL

 - Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti Almayan Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere

42 TL

- Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe Kayıt Yapmayan ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere

210 TL

- Vergi Levhası Bulundurmayan veya Asmayanlara

210 TL

- Muhasebe Standartlarına, Tekdüzen Hesap Planına Ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslar ile Muhasebeye Yönelik Bilgisayar Programlarının Üretilmesine İlişkin Kural ve Standartlara Uymayanlara

5.000 TL

- Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin)

260 TL

- Belge Basımı ile İlgili Bildirim Görevini Tamamen veya Kısmen Yerine Getirmeyen Matbaa İşletmecilerine (Bir Takvim Yılı İçinde Toplam 158.000 TL’yi Aşmamak Üzere)

800 TL

- Vergi Kimlik Numarası ile İlgili Bildirim Ödevlerini Yerine Getirmeyenlere

1.100 TL

- MB’nın Özel İşaretli Görevlisinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına

800 TL

- Bilgi Vermekten Çekinenler ile Vuk 256, 257 ve Mük. 257. madde Hükümlerine Uymayan

 

- Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında

1.370 TL

- İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler İle Kazancı Basit Usulde Tespit Edi­lenler Hakkında

690 TL

- Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında

340 TL

Tahsilat ve Ödemelerini Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluğuna Uymayan Mükelleflerden Her Birine,

% 5'i

Her Bir İşlem İçin VUK Mük. 355. Maddeye Göre Uygulanan Cezalardan Az (Bir Takvim Yılı İçinde Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezasının Toplamı 1.100.000 TL’den Fazla) Olmamak Üzere İşleme Konu Tutarın

 

2016 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu Ve Serbest Meslek Makbuzu Vermeyen­lere Ve Almayanlara (Her Bir Belge Nevi İçin) 210 TL’den Az, Bir Takvim Yılı İçinde Toplam Olarak da 110.000 TL’den Fazla Olmamak Üzere, Bu Belgelere Ya­zılması Gereken Meblağın

%10'u

Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakan­lığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeleri Düzenlemeyenlere, Kul­lanma­yanlara ve Bulundurmayanlara

(Her Bir Belge Nevi İçin) Her Bir Tespitte 11.000 TL’yi, Yıl İçinde de 110.000 TL’yi Aşmamak Üzere

210 TL

Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti Almayan Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere

42 TL

Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe Kayıt Yapmayan ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere

210 TL

Vergi Levhası Bulundurmayan veya Asmayanlara

210 TL

Muhasebe Standartlarına, Tekdüzen Hesap Planına Ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslar ile Muhasebeye Yönelik Bilgisayar Programlarının Üretilmesine İlişkin Kural ve Standartlara Uymayanlara

5.000 TL

Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin)

260 TL

Belge Basımı ile İlgili Bildirim Görevini Tamamen veya Kısmen Yerine Getirmeyen Matbaa İşletmecilerine (Bir Takvim Yılı İçinde Toplam 158.000 TL’yi Aşmamak Üzere)

800 TL

Vergi Kimlik Numarası ile İlgili Bildirim Ödevlerini Yerine Getirmeyenlere

1.100 TL

MB’nın Özel İşaretli Görevlisinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına

800 TL

Bilgi Vermekten Çekinenler ile Vuk 256, 257 ve Mük. 257. madde Hükümlerine Uymayan

 

- Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında

1.370 TL

- İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler İle Kazancı Basit Usulde Tespit Edi­lenler Hakkında

690 TL

- Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında

340 TL

Tahsilat ve Ödemelerini Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluğuna Uymayan Mükelleflerden Her Birine,

% 5'i

Her Bir İşlem İçin VUK Mük. 355. Maddeye Göre Uygulanan Cezalardan Az (Bir Takvim Yılı İçinde Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezasının Toplamı 1.100.000 TL’den Fazla) Olmamak Üzere İşleme Konu Tutarın