Lütfen bekleyiniz...

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL 2016 ve 2017

MÜKELLEF GRUPLARI

 

BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN

 

İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN

1.1.2016’dan
itibaren (TL)

1.1.2017’den
itibaren (TL)

1.1.2016’dan
itibaren (TL)

1.1.2017’tden
itibaren (TL)

1.Sermaye Şirketleri

126,00

130,00

69,00

70,00

2.Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüc­car ve Serbest Meslek Er­babı

80,00

80,00

40,00

40,00

3.İkinci Sınıf Tüccarlar

40,00

40,00

19,00

19,00

4.Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olan­lar

19,00

19,00

11,00

11,00

5.Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

11,00

11,00

5,00

5,00

6.Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

5,00

5,00

2,70

2,80