Lütfen bekleyiniz...

Vergi, Harç ve Cezalardaki Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Haber Tarihi: 03.12.2018

* Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile vergi, harç ve cezalardaki “Yeniden Değerleme Oranı” belirlendi.

* Yayımlanan Tebliğde, yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olup, bu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı düzenlenmiştir.

* Mezkûr Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 503)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.